Audi Quattro R.A.C -85. Eklund/Cederberg

Exclusiv modell tillverkad av Trofeu
545 SEK